Regulamin z dnia 03.08.2020 r.

Sklep internetowy ClickBed.PL działający pod adresem https://clickbed.pl (dalej: Sklep Internetowy ClickBed) jest platformą prowadzoną przez:

Abar Eksport-Import Bogdan Kamiński  
ul. Podgórna, nr 11a, 05-074 Nowy Konik

NIP: PL 532 001 68 44, Regon: 010486360

Tel.: 600 408 508, 604 141 641
E-mail: info@clickbed.pl

Produkty sklepu  

 1. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego ClickBed są nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Inernetowym ClickBed są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Wszystkie produkty Sklepu Internetowego ClickBed sprowadzone są zgodnie z zamówieniem klienta, okres oczekiwania na produkt jest każdorazowo umieszczony na stronie produktu.

Warunki złożenia  zamówienia

 1. Klientem Sklepu Internetowego ClickBed może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://clickbed.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 1. W Koszyku Klient wskazuje:
  (a)    zamawiane produkty;
  (b)    adres na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  (c)    sposób dostawy;
  (d)    sposób płatności;
  (e)    akceptuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę ABAR Eksport-Import Bogdan Kamiński.
 2. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, „KONTYNUUJ ZAKUPY” „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”,” FINALIZACJA ZAMÓWIENIA (CHECKOUT)”, „WYBIERAM TĘ PRZESYŁKĘ”, „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez klienta Sklepowi Internetowemu ClickBed oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 1. Po złożeniu zamówienia, Sklep Internetowy ClickBed przesyła na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z proformą i regulaminem sklepu. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu Internetowego ClickBed o przyjęciu oferty.
 1.  Przedmiot zamówienia może być dostarczony do klienta lub odebrany osobiście, w zależności od jego wyboru:
  (a)    na adres wskazany przez klienta w zamówieniu;
  (b)    odbiór osobisty w punkcie: ul. Podgórna, nr 11a, 05-074 Nowy Konik
 2.     Ceny przesyłek kurierskich uzależnione są od rodzaju zamawianego towaru, informacja o koszcie przesyłki znajduje się w koszyku zmówienia, po dodaniu produktów.
 1.     Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju produktu i podawany jest każdorazowo dla każdego produktu.
 2. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu Internetowego ClickBed nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy ClickBed poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez klienta.
 3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy ClickBed może zaproponować klientowi:
  (a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez klienta, Sklep Internetowy ClickBed będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  (b)    anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep Internetowy ClickBed będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  (c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez klienta, wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 4. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia klienta z innych przyczyn, Sklep Internetowy ClickBed ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep Internetowy ClickBed zwróci klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia i formy płatności.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą lub przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl bądź podpisania przez klienta umowy kredytowej z jedną z firm ratalnych.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy ClickBed jest wpłata przez klienta zadatku w wysokości minimum 30% wartości złożonego zamówienia.
 3. Dopłata następuje w chwili odbioru produktu, przedpłatą na konto bankowe, kartą kredytową/płatniczą lub przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub za pobraniem kurierskim  – w zależności od wybranej przez klienta formy płatności.
 4. Wszelkich wpłat bankowych należy dokonywać na podany numer konta bankowego Sklepu.

          Santander Bank nr konta: 82 1090 1753 0000 0001 0827 6613

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokument sprzedaży dostarczany jest wraz z przesyłką, lub wysłany zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany jako adres wysyłki towaru lub inny, wskazany przez klienta na potrzeby korespondencji.

Ceny produktów

 1. Sklep Internetowy ClickBed zamieszcza informacje o produktach na stronie ClickBed.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2.  Ceny na stronie Sklepu Internetowego ClickBed zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  (c)    nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych w przypadku wysyłki towaru poza granicę Polski.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego ClickBed w chwili składania zamówienia przez klienta.
 4. Informacja o cenie przesyłki podana będzie w koszyku, uzależniona ona jest od ilości towaru oraz wybranej opcji dostawy czy odbioru osobistego.
 5. Za odbiór osobisty nie są pobierane żadne opłaty.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy przedmiotu.
 7. Sklep Internetowy ClickBed zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep Internetowy ClickBed wysyłki z przedmiotem zamówienia do klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta przez sklep.
 2. Zmian można dokonywać poprzez mail sklepu: info@clickbed.pl lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego ClickBed.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, jeśli reklamacja dotyczy elementów meblowych.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 10 (dziesięciu) lat od daty doręczenia my przedmiotu zamówienia, jeśli reklamacja dotyczy mechanizmu mebla lub wkładu do materaca model Amber Dream Sembella – zakupionego poprzez Sklep Internetowy ClickBed.
 3. Klient ma prawo do rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia przedmiotu zamówienia.
 1. Sklep Internetowy ClickBed w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie reklamacji na piśmie.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sklep Internetowy ClickBed może naprawić, wymienić, obniżyć cenę bądź zwrócić równowartość zakupionego towaru lub wymienić klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
  (a)    kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;
  (b)    przesyłając informację drogą elektroniczną.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym ClickBed w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym ClickBed produkt, za wyjątkiem produktów wykonanych na specjalnie zamówienie, zgodnie z zamówieniem klienta.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu towaru. Jednakże, w wypadku towaru składanego na indywidualne zamówienie, w/w. uprawnienie nie przysługuje.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  (a)    w Salonie Abar  – podczas odbioru przesyłki lub w ciągu 14 (czternastu) dni od odbioru zamówienia,
  (b) po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: ul. Podgórna, nr 11a, 05-074 Nowy Konik.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, ponosi on koszty odesłania towaru.
 2. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 3. Sklep Internetowy ClickBed nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 4. Sklep Internetowy ClickBed dokona zwrotu należności w ciągu 7 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu towaru zgodnie z ust.2.

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień klienta w Sklepie Internetowym ClickBed.
 2. Dane osobowe podane przez klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia klientowi korzystania ze sklepu, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy ClickBed.
 3. Administratorem danych osobowych klienta jest Abar Eksport-Import Bogdan Kamiński ul. Podgórna, nr 11a, 05-074 Nowy Konik.
 4.  Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez klienta.
 5. Klienci Sklepu Internetowego ClickBed mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego ClickBed nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego ClickBed zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 3. Sklep Internetowy ClickBed nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym ClickBed wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego ClickBed używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018.
 8. Sklep Internetowy ClickBed zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie ClickBed.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.