Warunki gwarancji

Nowy Konik, 16.12.2022

1. Gwarant:

Firma Bogdan Kamiński Abar Eksport Import, ul. Podgórna, nr 11a, 05-074 Nowy Konik, NIP: 5320016844 Regon: 010486360

2. Okres gwarancji:

Okres gwarancji na meble wynosi 24 miesiące od daty odbioru mebli.

Okres gwarancji na mechanizmy użyte do produkcji mebli ClickBed wynosi 10 lat, pod warunkiem, że montażu dokonał gwarant. W przeciwnym wypadku okres gwarancji na mechanizmy wynosi 2 lata od daty odbioru.

Okres gwarancji na wkład materaca AMBER DREAM wynosi 10 lat.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem.

3. Naprawa gwarancyjna:

Realizacja gwarancji odbywa się poprzez naprawę, a jeśli jest ona niemożliwa, poprzez wymianę podzespołów na nowe.

Zgłoszenia reklamacji należy zgłaszać pisemnie pod adres gwaranta, mailowo na adres info@clickbed.pl lub telefonicznie +48 227731981, +48 227731995.

Na odpowiedź na reklamację gwarant ma 14 dni. Gwarant zapewnia odbiór rzeczy przyjmowanych do naprawy gwarancyjnej. Czas na naprawę wynosi do 30 dni, jednak gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego okresu z uwagi na fakt, iż niektóre podzespoły sprowadzane są z zagranicy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.