1. Gwarant:

Firma Bogdan Kamiński Abar Eksport Import, ul. Podgórna, nr 11a, 05-074 Nowy Konik, NIP: 5320016844 Regon: 010486360

2. Okres gwarancji:

Okres gwarancji na meble wynosi 24 miesiące od daty odbioru mebli.

Okres gwarancji na mechanizmy użyte do produkcji mebli ClickBed wynosi 10 lat.

Okres gwarancji na wkład materaca AMBER DREAM wynosi 10 lat.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem.

3. Naprawa gwarancyjna:

Realizacja gwarancji odbywa się poprzez naprawę, a jeśli jest ona niemożliwa, poprzez wymianę podzespołów na nowe.

Zgłoszenia reklamacji należy zgłaszać pisemnie pod adres gwaranta, mailowo na adres info@clickbed.pl lub telefonicznie +48 227731981, +48 227731995.

Na odpowiedź na reklamację gwarant ma 14 dni. Gwarant zapewnia odbiór rzeczy przyjmowanych do naprawy gwarancyjnej. Czas na naprawę wynosi do 30 dni, jednak gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego okresu z uwagi na fakt, iż niektóre podzespoły sprowadzane są z zagranicy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.